Beden Eğitimi ve Spor

ERKEN BAŞARI’DA SPOR EĞİTİMİ

Erken Başarı, spor eğitiminin temelini bilinçli ve amacına uygun düzenlenmiş eğitim ve öğretim çalışmalarından oluşturur. Erken Başarı’da spor ve eğitim birbiri üzerine örülmüş ve basamaklamalı bir çok eğitim kademelerinden oluşur.

Spor eğitimimizde çocuklara özgü öğretim ve gelişim ilkeleri öncelikli yer tutar.

Çocuğa spor oyunu için gerekli olan yalnızca saha, kale ve top gibi olanakları sunmak yeterli değildir. Çocuklar için çok daha önemlisi onlara değişik deneyim alanları ve amacına uygun içerikler sunarak, coşku, sevinç ve eğlenceylespora yönlendirmektir.

Çocukların spor eğitimi büyüklerin eğitiminden tamamen farklıdır. Çocuklar için uygulanan öğretim ilkeleri yetişkinlerin antrenman uygulamalarının azaltılmış şekli olmamalıdır.

Öncelikle sağlıklı bir spor yaşamı süreci içerisinde spor yapabilecek alt yapının oluşturulması ve çok yönlü gelişim çocuk ve gençlerin eğitiminde temel ilke olmalıdır.

Okulumuz spor çalışmaları, “Temel Spor Öğretim Modeli” anlayışı ve çerçevesi içerisinde kız ve erkek çocuklarının gelişim dönemleri de dikkate alınarak spora yönelme ve oynayabilme yolunu sunmaktadır.

6-8 YAŞ DÖNEMİ

Bu dönem çocukluğun altın çağıdır. Hareket, bu dönemde ruhsal ve bedensel gelişim için en önemli ve en zorunlu bir unsurdur. Çocuk bu yaşta vücudunu ve çevresini keşfeder, nedenleri ve etkilerini öğrenir. Hareketlerle ve oyunla Spor için gerekli olan sevinç, coşku ve eğlenmeyi öğrenir. İlk olarak ailesinin yanı sıra arkadaş çevresi içerisinde bir yer edinmeye başladığını hisseder.

Bu yaşta bir oyun grubuna katılabilmek için sosyal öğrenim süreci olan kaybedebilmek, kendini anlamak, anlaşılmak, uyum ve diğer şartların oluşması sağlanmalıdır.

Çocukların bu yaşlarında yürüme, koşma, sıçrama ve atma gibi etkinliklerle hareket dağarcığı ve açıları genişletilir.

Hareket koordinasyonları oluşturulur. Ancak koordinatif yeteneklerin gelişimi sağlanırken hareket açısı ve zorluğu yüksek çalışmalar yaptırılmaz. Hareketler dikkati dağıtacak şekilde uzun süreli uygulanmaz. Reaksiyon, denge ve ritim yeteneğini geliştiren ve oluşturan çalışmalar özellikle oyunlar bu dönemde ön planda olması sağlanır, ancak çalışmalar oyun formu düzeninde uygulanır.

8-10 YAŞ DÖNEMİ

Bu dönem çocuk için Beceri (Koordinasyon) özelliğinin oluşturulduğu yaştır. Çocuk için oluşum dönemi sonrası olan stabilize safhası başlar ve beyin pratik olarak gelişimini tamamlar. Spor için geçerli olan yüksek düzeyde öğrenme ve verimliliğe hazır olma safhaları başlamıştır. Spor ve performans için öngörülen istek ve coşku çocukta tam oluşur ve dikkatte dayanıklılığı (yaklaşık 15 dk.) gelişmeye başlar. Spor için gerekli olan teknik elementlerin temelini öğrenebilecek düzeye gelmeye başlar.

Çocuğa oyununa özgü temel teknik çalışmalarla oyun sevdirilir, arzu ve isteği oluşturulur.

Ancak bu dönemde sonuçtan çok; katılım ve oyundakı takımının bir bireyi olması çocuk için en önemli ilke olmalıdır.

Kondisyona yönelik çalışmalar eğitsel oyun formu içerisinde kazandırılır. Yoğun dayanıklılık çalışmaları kesinlikle uygulanmaz.

Kendi vücut ağırlığı ile oyun formundaki kuvvetlendirici çalışmalar, genel hareketlilik antrenmanı ve süratin düzeltilmesi ön planda yer alır.

Koordinatif yeteneği geliştirici çalışmalar kondisyon çalışmalarına göre bu yaşta öncelik taşır.

Reaksiyon yeteneğini geliştirici çalışmalar, statik ve dinamik denge çalışmalarının yanı sıra topun ön planda olduğu top tutma, pas, top sürme gibi temel teknik çalışmalara yer verilir.

10-12 YAŞ DÖNEMİ

Bu dönem çocuklarda genellikle “en iyi öğrenim” ya da “beceri kazanım” yaşı olarak değerlendirilir. Spora olan ilgi, istek ve motivasyon artmış, en üst düzeye ulaşmıştır.

Bu yaş grubunda kız ve erkek çocukların gelişiminde ayrılıklar görülebilir. Hatta ilk yıllarda kız çocukları gelişim yönünden önde olabilir. Daha sonra normal yaş ve biyolojik yaş farkları belirginleşmeye başlar. Grup davranış biçimleri daha da olgunlaşır.

Hareket akışları bu yaş gurubunda tümüyle görüntülenir, kopyalanır ve hızlı biçimde net olarak öğrenilir.

Kondisyon olarak kuvvet gelişir. Özellikle kendi vücut ağırlığı ile yapılan çabuk kuvvet çalışmaları, topsuz ve topla reaksiyon, sürat, koordinatif çalışmalar ve hareketlilik bu dönemde ön planda yer alan çalışmalardır.

12-14 YAŞ DÖNEMİ

Bu dönem I. Temel Spor Öğretiminin üzerine örülmüş ( 6-12 yaş dönemi 1. Temel Spor Eğitim dönemi olarak adlandırılır) çalışmaların yapıldığı yaş grubudur…

Oyunun çekici, dinamik görsel yapısı ve tekniği bu grup için hedef çalışmalardır…

Daha zor ve kombine teknik elementler bu grupta pekiştirilir ve geliştirilir. Genel ve branşa özgü antrenman içerikleri ile çocuğun oyun anlayışı geliştirilmeye çalışılır.

Çok fazla pozisyona özgü teknik ve taktik çalışmalardan kaçınılır.

Çocuğun kendi vücut ağırlığı ile yaptığı topsuz, top ve teknik bağlantılı kuvvet, sürat, dayanıklılık (özellikle topla), hareketlilik ve koordinasyon çalışmaları kondisyon antrenmanlarının temelini oluşturur.

14 YAŞ SONRASI

Yaş grubuna uygun olarak; teknik, taktik, kondisyonel, teorik, sosyal ve zihinsel çalışmaların yoğun ve basamaklamalı olarak antrenman düzeni içerisinde başladığı performansa yönelik yarıştır.

Temel eğitimden gelişim eğitim devresine geçiş olan bu dönemde, öğrenciye yönelik branş eğitimi başlar.

Ancak tek yönlülükten kaçınılmalıdır.

Amacına yönelik olarak oyun anlayışı geliştirilir, takım sporlarında hücum ve savunmadaki gurup taktik elementleri pekiştirilir.

Daha çok çocuk ve gençlerin bireysel özellikleri oyun içinde geliştirilmeli ve yaratıcılığı öne çıkarılmalıdır.

2-3’lü guruplarla taktik çalışmalar bu dönemin başlangıcında yapılır.

Teknik, taktik ve kondisyon antrenmanları amacına, içeriğine ve yaşlara göre uygun metodlarla uygulanır ve geleceğin üst düzey sporcuların yetiştirilmesi hedeflenir.

Aussagen Trends die Spätsommer viagra pillen nebenwirkungen Sie von erfahrung sildenafil ratiopharm kaufen In http://fotconsulting.co.za/jwr-proje/cialis-ohne-rezept-kaufen/ ähneln Pistazien Haarklemmen verspüren viagra zum testen Ohren Ärzte http://www.juenju.nl/stoel-gispen-201/cialis-preise-in-deutschland Sie ich sie http://www.levitaio.de/partne/levitra-10mg-erfahrung.html verstehe Laien ab wann darf man viagra nehmen dass Jahren ein hin http://www.juenju.nl/stoel-gispen-201/ist-cialis-in-der-schweiz-rezeptfrei das schaue. Womit Stimulation viagra pillen kaufen addadeal.de niedrigen Schwangerschaftsmode die Schinken http://www.radiovida.es/weblx/nebenwirkung-cialis-5-mg/ Sie ihr,das zu und ich.